Az Alkotmánybíróság 3. öttagú tanácsának 2013. október 14-i tanácsülése

 – a Fővárosi Törvényszék 50.Pf.635.221/2012/3. számú ítélete, valamint a Budapesti IV. és XV. Kerületi Bíróság 10.P.XV.21.706/2011/35. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (IV/643/2013.)

– a Kúria mint felülvizsgálati bíróság Mfv.I.11.046/2011/6. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (IV/685/2013.)

– a Győri Ítélőtábla Gf.II.20.283/2012/13. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (IV/1199/2013.)

– az építésügyi bírság megállapításának részletes szabályairól szóló 245/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdésének a „rendelkezéseit a hatálybalépését követően indult eljárásokban kell alkalmazni.” szövegrésze alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére, továbbá a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság előtt 21.K.29.080/2013. számon folyamatban lévő ügyben történő  alkalmazhatóságának kizárására irányuló bírói indítvány vizsgálata (III/370/2013.)