Az Alkotmánybíróság 3. öttagú tanácsának 2013. június 24-i tanácsülése

–  a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 137. §-a, illetve vagylagosan a 143. § (1) bekezdés c) pontja egyedi ügyben történő alkalmazásának kizárására irányuló bírói kezdeményezés vizsgálata (III/698/2013.)

– az Európai Unió tagállamaival folytatott bűnügyi együttműködésről szóló 2012. évi CLXXX. törvény 5. § c) pontja és 22. § (1) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapítására irányuló indítvány vizsgálata (IV/1207/2012.)

– a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 36. § (1) bekezdés első mondata alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére, valamint a Nyíregyházi Törvényszék előtt 7.Fpkh.15-12-000.225. és 7.Fpk.15-09-000599. számú ügyekben az alkalmazási tilalom kimondására irányuló bírói kezdeményezés vizsgálata (III/3441/2012.)

– a Kúria mint felülvizsgálati bíróság Kfv.III.37.771/2011/10. számú ítélete, valamint a részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetésének részletes szabályairól szóló 63/2005. (IV. 8.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (IV/3551/2012.)

– a Pest Megyei Bíróság 12.P.25.174/2010/12. számú, a Fővárosi Ítélőtábla 2Pf.20.858/2011/9. számú, valamint a Kúria Pfv.IV.20.721/2012/13. számú  ítéletei, továbbá a Kúria Pkk.III.24.839/2012/2. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz vizsgálata (IV/527/2013.)