Az Alkotmánybíróság 3. öttagú tanácsa 2013. október 7-i tanácsülése

– a Kúria Pfv.I.20.208/2012/7. számú felülvizsgálati ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (IV/642/2013.)

– a Budapest Környéki Törvényszék 4.Pf.23.537/2012/5. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (IV/774/2013.)

– a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény, a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól szóló 262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet, valamint az ezek alapján egyes haszonbérleti pályázatok keretében hozott döntések alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (IV/906/2013.)

– a  Kúria mint felülvizsgálati bíróság Pfv.IV.21.582/2012/3. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (IV/1155/2013.)