Az Alkotmánybíróság 3. öttagú tanácsa 2013. február 18-i tanácsülése

– a Kúria mint felülvizsgálati bíróság Mfv.II.10.303/2011/7. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (IV/3345/2012.)

– a Kúria mint felülvizsgálati bíróság Gfv. IX. 30. 405/2011/7. számú részítélete alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (IV/3510/2012.)

– a Kúria mint felülvizsgálati bíróság Kfv.I.35.373/2011/5. számú ítélete, valamint a Heves Megyei Bíróság közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata során hozott 2.K.30.202/2010/6. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló, az Abtv. 27. §-a szerinti alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (IV/3558/2012.)

– a Magyarország 2012. évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CLXVI. törvény I. fejezet 14. §-a és a tankönyvpiac rendjéről szóló 2001. évi XXXVII. törvény módosításáról szóló 2012. évi CXXV. törvény 4. §-a alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló, az Abtv. 26. § (2) bekezdése alapján benyújtott alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (IV/3474/2012.)