Az Alkotmánybíróság 3. öttagú tanácsa 2013. február 11-i tanácsülése

– az otthonvédelemmel összefüggő egyes törvények módosításáról szóló törvény alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére benyújtott alkotmányjogi panaszok vizsgálata (IV/2487/2012.)   

– a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló 2012. évi CXXVI. törvény 45. § (5) bekezdése és 46-47/A. §-ai alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló, az Abtv. 26. § (2) bekezdése alapján benyújtott alkotmányjogi panasz vizsgálata (IV/3478/2012.)

– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény egyes rendelkezéseivel összefüggésben, az Abtv. 26. § (2) bekezdése alapján benyújtott alkotmányjogi panaszok befogadhatóságának vizsgálata (IV/3507/2012.)

– a Kúria mint felülvizsgálati bíróság Mfv.II.11.119/2010/4. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (IV/3486/2012.)

– a Kúria mint felülvizsgálati bíróság Mfv.II.10.303/2011/7. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló valódi alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (IV/3345/2012.)