Az Alkotmánybíróság 3. öttagú tanácsa 2013. április 15-i tanácsülése

– az adózás rendjéről szóló 2003. évi CXII. törvény 136. § (6) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló utólagos normakontroll indítvány vizsgálata (II/3242/2012.)

– a Fővárosi Törvényszék 14.Kpk.45.723/2012/2. számú végzése, valamint a Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság D.370/6/2012. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (IV/13/2013.)

– a Szentendrei Városi Bíróság előtt 4.B.20/2009. számon folyamatban lévő ügyben a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény 269/B. § (1) bekezdése „aki ötágú vöröscsillagot b) nagy nyilvánosság előtt használ, c) közszemlére tesz” szövegrésze alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló bírói kezdeményezés vizsgálata (III/3491/2012.)

– a Fővárosi Törvényszék 52.Pf.634.836/2011/14. sz. ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (IV/3391/2012.)

– a Kúria Pfv. I. 20.123/2012/8. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (IV/119/2013.)