Az Alkotmánybíróság 3. öttagú tanácsa 2012. szeptember 25-i tanácsülése

 

– Az agrárkamarai rendszer új szervezeti és működési feltételei kialakításának elősegítésével összefüggő egyes kérdésekről szóló 2010. évi CXLIV. törvény, valamint az azt módosító 2011. évi LXX. tv. 3. §-a valamint 4. § (1) és (2) bekezdései alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (IV/2396/2012.)

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság 11.P.21.142/2008/47. számú, a Debreceni Ítélőtábla Pf.I.20.428/2010/10. számú, valamint a Kúria, mint felülvizsgálati bíróság Pfv.III.20.670/2011/7. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló, az Abtv. 27. §-a szerinti alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (IV/3261/2012.)

– A büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 206. § (1), (3)–(5) bekezdése, valamint a 206/A. § (3) és (6) bekezdése) alaptörvény-ellenességének megállapítására vonatkozó bírói kezdeményezés vizsgálata (III/1174/2012.)

– Az Ügyvédekről szóló 1998. évi XI. törvény 54. § (1) bekezdés a) pontja alaptörvény-ellenességének megállapítására irányuló alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (IV/2678/2012.)

– A büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 71 § (1) és (3) bekezdése, 151. § (2) bekezdés, 178/A. § (1) bekezdése, a szabálysértésekről szóló 1999. évi törvény 83. § (1) bekezdés c) pontja, a tisztességtelen piaci magatartás és versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 65. § (3) és (7) bekezdése, az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 157. § (1) bekezdése, valamint 159/A. § (1)-(3) bekezdése, a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 47. § (1) és (2) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapítására irányuló alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (IV/2704/2012.)

A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 251. § (1) bekezdése és az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 35. § (2) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére, továbbá a Legfelsőbb Bíróság Kfv.I.35.471/2007/9. és 12. számú végzéseinek megsemmisítésére és alkotmányos követelmény kimondására irányuló alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (IV/47/2012.)