Az Alkotmánybíróság 3. öttagú tanácsa 2012. szeptember 18-i tanácsülése

– a Fővárosi Törvényszék 43.Pkfv.641.227/2011/1. számon hozott végzése ellen benyújtott alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (IV/2886/2012.)

– a bűnügyi nyilvántartási rendszerről, az Európai Unió tagállamainak bíróságai által magyar állampolgárokkal szemben hozott ítéletek nyilvántartásáról, valamint a bűnügyi és rendészeti biometrikus adatok nyilvántartásáról szóló 2009. évi XLVII. törvény 6. § (1) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló indítvány vizsgálata (II/1474-3/2012.)

– a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 99/A. § (4) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (IV/1555-2/2012.)

– a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény 200/B. § (1) és (2) bekezdés egyes rendelkezéseivel kapcsolatos közvetlen alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (IV/2670-2/2012.)

– A Debreceni Ítélőtábla perújítási eljárásban másodfokon hozott Pf. IV. 20119/2012/2. számú végzése és a Debreceni Törvényszék 8. P. 2073/2011/2. számú elsőfokú végzése, illetve az alapeljárás során első fokon eljárt Hajdú-Bihar Megyei Bíróság 10. P. 20104/2007/64. számú ítélete, a Debreceni Ítélőtábla Pf. II. 20451/2009/8. számú másodfokú ítélete, valamint a felülvizsgálat során eljárt Legfelsőbb Bíróság Pfv. I. 20454/2010/17. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (IV/2973-5/2012.)

– Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvénynek (és más, ehhez kapcsolódó előírásoknak) az élelmiszerlánc-felügyeleti díjra vonatkozó szabályai ellen irányuló közvetlen alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (IV/3220-3/2012.)

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvénynek (és más, ehhez kapcsolódó előírásoknak) az élelmiszerlánc-felügyeleti díjra vonatkozó szabályai ellen irányuló közvetlen alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (IV/3219-3/2012.)

– a szövetkezetekről szóló 1992. évi I. törvény hatálybalépéséről és az átmeneti szabályokról szóló 1992. évi II. törvény 16. §-a alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (IV/74-3/2012.)

– a Pécsi Törvényszék 3.Pf.21.377/2011/3. számú végzése ellen az Abtv. 27. §-a alapján benyújtott alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (IV/2592-5/2012.)

– a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 53. § (1) bekezdése, 199. § (2) bekezdés a) pontja, 236. §-a 409. § (1) bekezdése, valamint a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. törvény 14. §-a alaptörvény-ellenességének megállapítására irányuló alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (IV/2730-3/2012.)

– a megváltozott munkaképességű dolgozók foglalkoztatásáról és szociális ellátásáról szóló 8/1983. (VI. 29.) EüM-PM együttes rendelet 22. §-ának – 1998. január 1-jétől 2007. december 31-ig hatályban volt (4) bekezdése – alaptörvény-ellenességének megállapítására irányuló alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (IV/1379-3/2012.)

– a barlangok felszíni védőövezetének kijelöléséről szóló 16/2009. (X. 8.) KvVM rendelet alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló indítvány befogadhatóságának vizsgálata (IV/2574-3/2012.)