Az Alkotmánybíróság 3. öttagú tanácsa 2012. október 30-i tanácsülése

– A Pp. 2009. január 1. napjától 2010. június 1. napjáig hatályban volt 322. § (1) bekezdés harmadik mondata alaptörvény-ellenességének megállapítására, megsemmisítésére, és az indítvány alapjául szolgáló ügyben való alkalmazása tilalmának megállapítására, valamint a Budaörsi Városi Bíróság 27. G. 23090/2010/4. számú, illetve a Pest Megyei Bíróság 9.Gf.22686/2011/2. számú végzésének megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (IV/1570/2012.)

– A hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény 2. számú melléklete III. fejezetének 22. pontja, valamint a Fővárosi Ítélőtábla 4.Kf.27.373/2011/7. számú ítéletével szemben előterjesztett alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (IV/2279/2012.)

– A Pécsi Ítélőtábla Pf.I.20.647/2011/7. számú ítéletével, valamint a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény egyes rendelkezéseivel szemben előterjesztett alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (IV/2910/2012.)

– A Kúria Gfv.IX.30.275/2011/6. számú ítéletével, valamint a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. CXII. törvény több rendelkezésével szemben előterjesztett alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (IV/2981/2012.)

– A Kúria Gfv.X.30.055/2012/4. számon hozott végzésével összefüggésben előterjesztett, a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény XIV. fejezete alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz, illetve a Kúria fenti végzése alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló indítvány vizsgálata (IV/3103/2012.)

– A Fővárosi Ítélőtábla 17.Pf.20.676/2011/8. számú kiegészítő ítélete, valamint a Pest Megyei Bíróság 4Pf.24.426/2009/9. számú ítélete és 4Pf.24.426/2009/18. számú kiegészítő ítélete, továbbá a Legfelsőbb Bíróság mint felülvizsgálati bíróság Pfv.VII.20.429/2010/7. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (IV/3036/2012.)

– A Kúria Pfv.VII.20.091/2012/4. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (IV/3344/2012.)

– A Kúria Pfv.IX.21.516/2011/6. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (IV/3382/2012.)

– A Kúria mint felülvizsgálati bíróság Pfv.IV.22.399/2011/6. számú kiegészítő ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (IV/3392/2012.)

– A korhatár előtti nyugdíjak megszűnéséről, a korhatár előtti öregségi ellátásról és a szolgálati járandóságról szóló 2011. évi CLXVII. törvény 9. § c) pontja „1954-ben vagy azt megelőzően született” szövegrésze és a 67. § 13. pontja alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz visszautasításáról befogadhatóságának vizsgálata (IV/2618/2012.)

– A korhatár előtti nyugdíjak megszűnéséről, a korhatár előtti öregségi ellátásról és a szolgálati járandóságról szóló 2011. évi CLXVII. törvény 3. § (1) bekezdése és 7. §-a, valamint a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 18. § (1) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (IV/2624/2012.)

– A korhatár előtti nyugdíjak megszűnéséről, a korhatár előtti öregségi ellátásról és a szolgálati járandóságról szóló 2011. évi CLXVII. törvény 9. § c) pontja alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (IV/3179/2012.)

– A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény IV. fejezete és IV/A. fejezete alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (IV/3150/2012.)

– A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény IV. fejezete és IV/A. fejezete alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (IV/3163/2012.)

– A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény IV. fejezete és IV/A. fejezete alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (IV/3171/2012.)

– A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény IV. fejezete és IV/A. fejezete alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (IV/3173/2012.)

– A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 52. §-a alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (IV/3164/2012.)

– A Legfelsőbb Bíróság felülvizsgálati eljárásban hozott Pfv.III.20.695/2011/6. számú ítélete ellen az Abtv. 27. §-a alapján benyújtott alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (IV/1476/2012.)

– A Legfelsőbb Bíróság Mfv.II.10.762/2007/4. számú ítélete ellen benyújtott alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (IV/1615/2012.)

– A Kúria felülvizsgálati eljárásában hozott Pfv.VIII.20.820/2011/5. számú közbenső ítélete ellen az Abtv. 27. §-a alapján benyújtott alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (IV/2333/2012.)