Az Alkotmánybíróság 3. öttagú tanácsa 2012. október 2-i tanácsülése

– A szövetkezetekről szóló 1992. évi I. törvény hatálybalépéséről és az átmeneti szabályokról szóló 1992. évi II. törvény 16. §-a alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (IV/74/2012.)

– A Pesti Központi Kerületi Bíróság előtt 7. P. 88614/2012. szám alatt folyamatban lévő perhez kapcsolódóan, a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. tv. 102. § (1) bekezdése utolsó tagmondatának megsemmisítésére irányuló, bíró által az Abtv. 25. §-a alapján kezdeményezett egyedi normakontroll indítvány vizsgálata (III/3054/2012.)

– A korhatár előtti nyugdíjak megszűnéséről, a korhatár előtti öregségi ellátásról és a szolgálati járandóságról szóló 2011. évi CLXVII. törvény egésze, illetőleg 4. § (2) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapítására irányuló alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (IV/3159/2012.)

– A korhatár előtti nyugdíjak megszűnéséről, a korhatár előtti öregségi ellátásról és a szolgálati járandóságról szóló 2011. évi CLXVII. törvény 5. § (1) – (2), valamint (4) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (IV/3197/2012.)

– A korhatár előtti nyugdíjak megszűnéséről, a korhatár előtti öregségi ellátásról és a szolgálati járandóságról szóló 2011. évi CLXVII. törvény 5. § (1) – (2), valamint (4) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (IV/3208/2012.)