Az Alkotmánybíróság 3. öttagú tanácsa 2012. október 16-i tanácsülése


 

A munka törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény 100. § (5)-(6) bekezdésével és 202. §-ával kapcsolatos régi és valódi alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (IV/1552/2012.)

– A Tatabányai Törvényszék 9.G40.083/2011/20. számú ítélete, a Kúria Gfv.X.30.094/2012/7. számú ítélete, illetve a Győri Ítélőtábla Cgtf.IV.25.500/2011/6. számú végzése ellen előterjesztett valódi alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (IV/2653/2012.)

– A Fővárosi Törvényszék 61.Pf.641.239/2011/6. számon hozott ítélete, a Pesti Központi Kerületi Bíróság 29.P.100542/2011/10. számon hozott ítélete, valamint a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 271. § (2) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (IV/3050/2012.)

– a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 84. § (2) bekezdése, illetve az e törvény módosításáról szóló 2005. évi CLXXIX. törvény 22. §-a alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (IV/2721/2012.)

– A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati jogviszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény IV. és IV/A. fejezete alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (IV/3192/2012.)

– Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 143. § (1) bekezdésének utolsó mondata alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló közvetlen alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (IV/2933/2012.)