Az Alkotmánybíróság 3. öttagú tanácsa 2012. november 26-i tanácsülése

– a Kúria mint felülvizsgálati bíróság Kfv. III. 37.605/2011/7. számú ítéletének – a Csongrád Megyei Bíróság 14. K. 21.982/2010/30. számú ítéletére és a Csongrád Megyei Közigazgatási Hivatal SZ01/807-19/2010. számú határozatára is kiterjedő hatállyal történő – alaptörvény-ellenessége megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (IV/3264/2012.)

– egyes jogszabályi rendelkezések, valamint a Legfelsőbb Bíróság mint felülvizsgálati bíróság Pfv.IV.22.075/2010/6. sz. részítélete, illetve a Székesfehérvári Törvényszék perújítás tárgyában hozott 2.Pkf.22.267/2011/2. sz. másodfokú végzése és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (IV/1431/2012.)

– a Kúria mint felülvizsgálati bíróság Pfv.IV.20.087/2012/2. sz. végzése, valamint a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 235. § (1) bekezdés első mondata, (2) bekezdése, 237. § első mondata és 270. § (2)-(3) bekezdése, valamint a felülvizsgálati eljárás új szabályainak alkalmazásával kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 1/2002. (IV. 22.) PK-KK vélemény 1. pontja alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (IV/3122/2012.)

– a Szegedi Ítélőtábla Pf.II.20.104/2011/4. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz, valamint az ítélettel összefüggésben előterjesztett, mulasztás megállapítására irányuló indítvány befogadhatóságának vizsgálata (IV/3296/2012.)

– a Kúria Pfv.X.22.155/2011/4. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló valódi alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (IV/3450/2012.)

– a Legfelsőbb Bíróság Pfv.III.20.695/2011/6. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (IV/1476/2012.)

– a Legfelsőbb Bíróság Bfv.II.1279/2010/4. számú végzése ellen benyújtott alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (IV/1433/2012.)

– a Dunakeszi Városi Bíróság 9.P.20.903/2005/73. számú részítélete, a Pest Megyei Bíróság 1.Pf. 25.257/2010/4. számú részítélete és a Legfelsőbb Bíróság Pfv.II.21.240/2011/5. számú részítélete alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (IV/2447/2012.)

– a Kúria Pfv.IV.21.459/2011/3. számú ítélete ellen benyújtott valódi alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (IV/2975/2012.)

– a Kúria, mint felülvizsgálati bíróság Pfv.VI.21.450/2011/7. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló, az Abtv. 27. §-a szerinti valódi alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (IV/3060/2012.)