Az Alkotmánybíróság 3. öttagú tanácsa 2012. június 4-i tanácsülése

– Az államigazgatási eljárás általános szabályairól szóló 1957. évi IV. törvény 1991. július 27-től 2005. november 1-jéig hatályos 72. § (4) bekezdésének b) pontja alkotmányellenességének megállapítására és egyedi ügyben történő alkalmazásának kizárására irányuló alkotmányjogi panasz vizsgálata (IV/21/2012.)

– A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 13. § (1) bekezdése, valamint további rendelkezései alkotmányellenességének megállapítására irányuló alkotmányjogi panasz vizsgálata (IV/22/2012.)

– A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 324. § (1) bekezdése, valamint további rendelkezései alkotmányellenességének megállapítására irányuló alkotmányjogi panasz vizsgálata (IV/23/2012.)

– A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 82. § (1) bekezdése és más jogszabályok alaptörvény-ellenességének megállapítására irányuló alkotmányjogi panasz vizsgálata (IV/24/2012.)

– A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 109. § (2) bekezdés utolsó mondata és más jogszabályok alkotmányellenességének megállapítására irányuló alkotmányjogi panasz vizsgálata (IV/25/2012.)

– A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 29/A. § (2) bekezdése és 105/A. § (2) bekezdés f) pontja alkotmányellenességének megállapítására irányuló alkotmányjogi panasz vizsgálata (IV/43/2012.)

– A Ráckeve Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/1999. (IV. 28.) rendelet 79. § (9) bekezdése és (10) bekezdés 6. pontja alkotmányellenességének megállapítására és egyedi ügyben történő alkalmazásának kizárására irányuló alkotmányjogi panasz vizsgálata (IV/44/2012.)

– Az államigazgatási eljárás általános szabályairól szóló 1957. évi IV. törvény 48. § (2) bekezdése alkotmányellenességének megállapítására és egyedi ügyben történő alkalmazásának kizárására irányuló alkotmányjogi panasz vizsgálata (IV/46/2012.)

– A Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény 255.§-a és más jogszabályok alkotmányellenességének megállapítására irányuló alkotmányjogi panasz vizsgálata (IV/1204/2012.)

– A Magyar Köztársaság ügyészségéről szóló 1972. évi V. törvény 13. és 16. §-a, valamint a Fővárosi Főügyészség Közigazgatási Jogi Osztálya TK. 3773/2008/I-1 és TK. 4280/2008/1-I számú tájékoztató levelei alkotmányellenességének megállapítására irányuló alkotmányjogi panasz vizsgálata (IV/2882/2012.)

– A közúti közlekedési igazgatási faladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 35/2000. (XI. 30.) BM rendelet egyes rendelkezései alkotmányellenességének megállapítására irányuló alkotmányjogi panasz vizsgálata (IV/2924/2012.)