Az Alkotmánybíróság 3. öttagú tanácsa 2012. június 25-i tanácsülése

– A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 9/D. § (3) bekezdés második mondata alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére, és a Pesti Központi Kerületi Bíróságon 7.P.88.674/2011. számon folyamatban lévő ügyben történő alkalmazhatóságának kizárására irányuló alkotmányjogi panasz vizsgálata (III/15/2012.)

 – A Fejér Megyei Bíróság 21.K.20.490/2008/4. számú ítéletével összefüggésben a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 41/A. §-a, az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet 5. § (2)-(5) bekezdései és az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészletekről szóló 45/2006. (XII. 8.) KvVM rendelet alkotmányellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panaszok vizsgálata (IV/16/2012.)

 – A Budakörnyéki Bíróság 1401-5.V4.281/2006/20., illetőleg 1401.-7.Vh2034/2007/7. számú végzéseiben alkalmazott, a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 174. § d) pontja, 180. § (4)-(5) bekezdése, 180/A. §-a, a gyermekek jogellenes külföldre vitelének polgári jogi vonatkozásairól szóló Hágai Egyezmény kihirdetéséről szóló 1986. évi 14. törvényerejű rendelet., valamint a végrehajtásáról kiadott 7/1988. (VIII. 1.) IM rendelet alkotmányellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz vizsgálata (IV/41/2012.)

 – A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság 2.Mf.20.861/2011/6. számú ítéletében alkalmazott, a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény 100. § (6) bekezdése és 152. § (4) bekezdése alkotmányellenességének megállapítása és megsemmisítése, valamint a konkrét ügyben történő alkalmazhatóságuk kizárására benyújtott alkotmányjogi panasz vizsgálata (IV/45/2012.)

 – A Fővárosi Bíróság 8.P.20.391/2006/32. számú végzésében, valamint a Fővárosi Ítélőtábla 4.Pkf.26.531/2007/5. számú végzésében alkalmazott, a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 115. § (3) bekezdése, 117. § (2) bekezdés e) pontja, 118. § (1) bekezdésének „hangfelvétel esetén pedig legkésőbb nyolc munkanapon belül” szövegrésze, a 118. § (3) és (5) bekezdései, valamint a 233. § (3) bekezdés b) pontja, továbbá a polgári eljárási cselekményeknek hangfelvétellel való rögzítéséről szóló 15/1976. (XII. 7.) IM rendelet alkotmányellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz vizsgálata (IV/58/2012.)

 – A Heves Megyei Bíróság P.20.019/2006/16. számú ítéletével, a Fővárosi Ítélőtábla 2.Pf.21.068/2006/12. számú ítéletével, továbbá a Fővárosi Ítélőtábla 2.Pf.21.068/2006/12. számú jegyzőkönyvével, valamint a Fővárosi Ítélőtábla 2.Pf.21.068/2006/14. számú végzésével összefüggésben benyújtott, a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 66. § (2) bekezdése, 67. § (1) bekezdés d) pontja, 73/B. §-a, 115., 116., 117. és 118. §-ai, és 233. § (3) bekezdés b) pontja, valamint a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 1997. évi LXVI. törvény 39. § j) pontja, a polgári eljárási cselekményeknek hangfelvétellel való rögzítéséről szóló 15/1976. (XII. 7.) IM rendelet, a bűnügyi és az igazságügyi tájékoztatásról szóló 10/1986. (IX. 1.) IM-BM együttes rendelet, továbbá a Fővárosi Ítélőtábla 2.Pf.21.068/2006/12. számú ítélete alkotmányellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz vizsgálata (IV/59/2012.)

 – A Legfelsőbb Bíróság Kk.IV.37.223/2007/3. számú végzésében alkalmazott, a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 13. § (1) bekezdése, 18. § (4) bekezdése, valamint a 233. § (3) bekezdés b) pontja, továbbá a Legfelsőbb Bíróság Kk.IV.37.223/2007/3. számú végzése alkotmányellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz  vizsgálata (IV/60/2012.)

 – A Legfelsőbb Bíróság Kk.IV.37.222/2007/3. számú végzésében alkalmazott, a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 13. § (1) bekezdése, 18. § (4) bekezdése, valamint a 233. § (3) bekezdés b) pontja, továbbá a Legfelsőbb Bíróság Kk.IV.37.222/2007/3. számú végzése alkotmányellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz vizsgálata (IV/61/2012.)

 – A Fővárosi Ítélőtábla 9.Pk.25.377/2008/4-I. számú és a Legfelsőbb Bíróság Kpkf.IV.37.291/2008/3. számú végzéseiben alkalmazott, a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 149. § (2) bekezdése, a 271. § (1) bekezdés e) pontja, a 233/A. §-a, a 221. § (1) bekezdés első mondata, az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 39. § (3) bekezdése, és az 57. § (1) bekezdése alkotmányellenességének megállapítására és megsemmisítésére, továbbá alkalmazhatóságának visszamenőleges hatállyal történő kizárására irányuló alkotmányjogi panasz vizsgálata (IV/67/2012.)

 – A Fővárosi Ítélőtábla 9.Pk.25.375/2008/4-I. számú és a Legfelsőbb Bíróság Kpkf.IV.37.289/2008/2. számú végzéseiben alkalmazott, a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 149. § (2) bekezdése,  a 271. § (1) bekezdés e) pontja, a 233/A. §-a, a 221. § (1) bekezdése, az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 39. § (3) bekezdése, és az 57. § (1) bekezdése alkotmányellenességének megállapítására és megsemmisítésére, továbbá alkalmazhatóságának visszamenőleges hatállyal történő kizárására irányuló alkotmányjogi panasz vizsgálata (IV/68/2012.)

 – A Fővárosi Ítélőtábla 9.Pk.25.376/2008/4-I. számú és a Legfelsőbb Bíróság Kpkf.IV.37.290/2008/2. számú végzéseiben alkalmazott, a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 149. § (2) bekezdése, a 271. § (1) bekezdés e) pontja, a 233/A §-a, a 221. § (1) bekezdése, az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 39. § (3) bekezdése, és az 57. § (1) bekezdése alkotmányellenességének megállapítására és megsemmisítésére, továbbá alkalmazhatóságának visszamenőleges hatállyal történő kizárására irányuló alkotmányjogi panasz vizsgálata (IV/69/2012.)

 – A Fővárosi Ítélőtábla 4.Pkf.25.579/2007/11.számú végzésében  alkalmazott, a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 149. § (1) és (2) bekezdései, a 221. §-a, a 224. § (4) bekezdése, a 233. § (3) bekezdése alkotmányellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz vizsgálata (IV/70/2012.)

 – A Fővárosi Ítélőtábla 5. Pkif.26.132/2008/2. számú végzésében  alkalmazott, a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 114/A. §-a, a 114/B. §-a, a 233. § (3) bekezdése b) pontja, a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 1997. évi LXVI. törvény 13. § (2) bekezdése alkotmányellenességének megállapítására és megsemmisítésére, továbbá alkalmazhatóságának visszamenőleges hatállyal történő kizárására irányuló alkotmányjogi panasz vizsgálata (IV/71/2012.)

 – A Debreceni Ítélőtábla II.Pf.20.312/2008/7. számú részítéletében  alkalmazott, a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 1997. évi LXVI. törvény 39. § j) pontja, a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 76. §-ának az „emberi méltóság” szövegrésze, a  96. § (1)-(3) bekezdései, a 133. § (1) és (2) bekezdései,  a 233/A. §-a, a 245. §-a, a 253. § (3) bekezdése, az illetékekről szóló 1990. évi XCIII törvény 39. § (3) bekezdése és 57. § (1) bekezdése alkotmányellenességének megállapítására és megsemmisítésére, továbbá alkalmazhatóságának visszamenőleges hatállyal történő kizárására irányuló alkotmányjogi panasz vizsgálata (IV/72/2012.)