Az Alkotmánybíróság 3. öttagú tanácsa 2012. június 11-i tanácsülése

– A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 9/D. § (3) bekezdés második mondata alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére, és a Pesti Központi Kerületi Bíróságon 7.P.88.674/2011. számon folyamatban lévő ügyben történő alkalmazhatóságának kizárására irányuló alkotmányjogi panasz vizsgálata (III/15/2012.)

 – A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság Tpk.62.259/2000/13. számú végzésével, a Debreceni Ítélőtábla Pkf.II.20.629/2005/2. számú végzésével, a Hajdú-Bihar Megyei Bíróság Tpk.62.259/2000/11. számú végzésével, valamint a Debreceni Ítélőtábla Pkf.II.20.611/2005/2 számú végzésével összefüggésben benyújtott, egyes jogszabályok alkotmányellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panaszok vizsgálata (IV/48/2012.)

 – A Debreceni Városi Bíróság 0901-36.Vh.5054/2000/3. számú végzésével, valamint a Hajdú-Bihar Megyei Bíróság 1.Gpkf.51012/2005/2. számú végzésével összefüggésben benyújtott, egyes jogszabályok alkotmányellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz vizsgálata (IV/49/2012.)

 – AFővárosi Bíróság 1.Pk.20.370/2008/2. számú végzésével befejezett ügyben alkalmazott, a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 13. § (1) bekezdés e) pontja, 18. § (1) és (4) bekezdései, valamint 233. § (3) bekezdés b) pontja alkotmányellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz vizsgálata (IV/50/2012.)

 – A Tolna Megyei Bíróság 9.K.20.754/2005/10 számú ítéletével befejezett ügyben alkalmazott, az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 92. § (4) bekezdése második mondata alkalmazhatóságának kizárására irányuló alkotmányjogi panasz vizsgálata (IV/51/2012.)

 – A Fővárosi Bíróság 3.Kpk.45544/2009/3. számú végzésével befejezett ügyben alkalmazott, az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 10. § k) és m) pontja, 16. § l) pontja, 17. § (2) bekezdése, valamint a frekvenciahasználati jogosultság megszerzését szolgáló árverés és pályázat szabályairól szóló 78/2006. (IV. 4.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése alkotmányellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz vizsgálata (IV/52/2012.)

 – A Fővárosi Bíróság előtt 2.Bk. 520/2008. számon folyamatban lévő ügyben az Európai Unió tagállamaival folytatott bűnügyi együttműködésről szóló 2003. évi CXXX. törvény 15. § (3) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló bírói kezdeményezés vizsgálata (III/1176/2012.)

 – A Pesti Központi Kerületi Bíróság előtt 29.B. 26517/2011. számon folyamatban lévő ügyben a 2006. őszi tömegoszlatásokkal összefüggő elítélések orvoslásáról szóló 2011. évi XVI. törvény egyes rendelkezései alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló bírói kezdeményezés vizsgálata (III/1193/2012.)

 – A Pest Megyei Bíróság előtt 20. B. 129/2007/27. számon folyamatban lévő ügyben az 1/2007. Büntető jogegységi határozat I., II., IV. pontja alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló bírói kezdeményezés vizsgálata (III/1202/2012.)