Az Alkotmánybíróság 3. öttagú tanácsa 2012. július 9-i tanácsülése

– A Legfelsőbb Bíróság Kfv.II.39.242/2004/6. számú ítéletével összefüggésben előterjesztett, Ráckeve Város Önkormányzatának 13/1996. (VI. 28.) sz. és 14/1996. (VI. 28.) sz. rendelete, valamint Ráckeve Város Önkormányzatának a Helyi Építési Szabályzatról szóló 19/1998. (IX. 25.) sz. rendelete alkotmányellenességének megállapítására és konkrét ügyben történő alkalmazásának kizárására irányuló alkotmányjogi panasz vizsgálata (IV/39/2012.)

 – A Ráckeve Város Önkormányzatának 2000. április 20-i képviselőtestületi üléséről készített jegyzőkönyv nyilvánossá tételére irányuló alkotmányjogi panasz vizsgálata (IV/40/2012.)

 – A Fővárosi Ítélőtábla 2.Kf.27.013/2005/10. sorszámú ítéletével összefüggésben benyújtott, a villamos energiáról szóló 2001. évi CX. törvény preambuluma, 2. §-a, 10. § a), i ) és n) pontjai, 50. §-a, 52. §-a valamint a villamos energiáról szóló 2001. évi CX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 180/2002. (VIII. 23.) Korm. rendelet 1.§ 7. pontja, 37. §-a, 39. § (1) bekezdése, 49. § (1) bekezdése és 90. § (4) bekezdése alkotmányellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz vizsgálata (IV/53/2012.)

 – A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága Kfv.IV.37.016/2006/6. sorszámú ítéletével összefüggésben benyújtott, a villamos energiáról szóló 2001. évi CX. törvény preambuluma, 2. §-a, 10. § a) és n) pontjai, 50. §-a, 52. §-a valamint a villamos energiáról szóló 2001. évi CX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 180/2002. (VIII. 23.) Korm. rendelet 1.§ 7. pontja, 37. §-a, 39. § (1) bekezdése és 90. § (4) bekezdése alkotmányellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz vizsgálata (IV/54/2012.)

 – A Fővárosi Bíróság 28.K.35.193/2010/4. és 28.K.35.215/2010/3. sorszámú ítéleteivel összefüggésben benyújtott, a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 339. § (1) bekezdése, 340. § (1) és (2) bekezdése, valamint a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXII. törvény 20. § (6) bekezdése, továbbá a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 111. § (1) bekezdése és a kerékbilincs közterület-felügyelet általi alkalmazására, a járművek elszállítására, valamint a felmerült költségekre vonatkozó szabályokról szóló 55/1999. (X. 16.) IRM rendelet 3. §-a, 6. § (3) bekezdése, 7., 8., 9., 10. és 11. §-ai, és 20. § (4) bekezdése alkotmányellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz vizsgálata (IV/55/2012.)

 – A Baranya Megyei Bíróság 7.K.20.650/2007/7. sorszámú ítéletével összefüggésben benyújtott, a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 340. § (1) és (2) bekezdései, továbbá az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 31. § (1) bekezdése, valamint az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény  151. §-a, 179. § (4) bekezdése alkotmányellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz vizsgálata (IV/56/2012.)

 – A Baranya Megyei Bíróság 7.K.20.804/2007/4. sorszámú ítéletével összefüggésben benyújtott, a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 340. § (1) és (2) bekezdései, továbbá az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 179. § (4) bekezdése alkotmányellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz vizsgálata (IV/57/2012.)

 – A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága Pk.VIII.24.787/2007/2. sorszámú végzésével összefüggésben benyújtott, a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 13. § (1) bekezdése, 18. § (4) bekezdése és 233. § (3) bekezdés b) pontja alkotmányellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz vizsgálata (IV/75/2012.)

 – A Fővárosi Bíróság 3.K.31.215/2005/10. sorszámú ítéletével összefüggésben benyújtott, a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 233. §-a, 270. § (3) bekezdés a) pontja, a 340. § (1) és (2) bekezdései, továbbá az államigazgatási eljárás általános szabályairól szóló 1957. évi IV. törvény 18. §-a, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 40. §-a alkotmányellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz vizsgálata (IV/76/2012.)