Az Alkotmánybíróság 3. öttagú tanácsa 2012. december 10-i tanácsülése

 

– a közösségi vámjog végrehajtásáról szóló 2003. évi CXXVI. törvény 2004. május 1-je és 2007. november 20-a között hatályos 75. § (1) bekezdés b) és j) pontja alaptörvény-ellenességének megállapítására, illetve a Fővárosi Törvényszék előtt 13.K.34.220/2007. szám alatt folyó perben alkalmazhatóságuk kizárására irányuló bírói kezdeményezés vizsgálata (III/2848/2012.)

– a lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I.31.) Korm. rendelet egyes rendelkezéseivel kapcsolatban előterjesztett alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (IV/3064/2012.)

– a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 17. § (3) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló közvetlen alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (IV/3136/2012.)

– a Kúria Gfv.X.30.354/2011/8. számú ítéletével kapcsolatban benyújtott alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (IV/3303/2012.)

– a Kúria Pfv.IX.21.621/2011/8. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (IV/3424/2012.)