Az Alkotmánybíróság 2019. szeptember 23-i teljes ülése

– az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 8. § (7) bekezdése, az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 1. § (2) bekezdés a) és c) pontja, 2. § (1)-(2) bekezdése, valamint az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § (1) és (3) bekezdései elleni alkotmányjogi panasz vizsgálata (praxisjog) (IV/597/2017.)

– az egyes törvényeknek az agrárgazdaság versenyképességével összefüggő módosításáról szóló 2018. évi CXXXVII. törvény 19. § (2) bekezdése elleni bírói kezdeményezés vizsgálata (vízitársulati hozzájárulás) (III/593/2019.)

– a Kúria Közjegyzői Fegyelmi Bírósága Kjö.Fgy.1/2014/5. számú határozata, a Pécsi Törvényszék mellett működő Közjegyzői Fegyelmi Bíróság Fgy.1/2014/24. számú határozata, valamint a közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény egyes rendelkezései elleni alkotmányjogi panasz vizsgálata (közjegyzői fegyelmi bírság) (IV/606/2015.)

– a Kúria Bfv.III.1.075/2018/11. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz vizsgálata (rágalmazás, becsületsértés közösségi oldalon) (IV/604/2019.)

– a Kúria Pfv.VI.22.318/2017/7. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (elővásárlási jog) (IV/339/2019.)