Az Alkotmánybíróság 2019. március 19-i teljes ülése

– a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 37.Kpk.46.444/2016/3. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz vizsgálata (menekültügy) (IV/569/2017.)

– az egyes központi hivatalok és költségvetési szervi formában működő minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatával összefüggő jogutódlásáról, valamint egyes közfeladatok átvételéről szóló 378/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 43. § (1) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló bírói kezdeményezés vizsgálata (környezetvédelmi hatóság) (III/958/2018.)

– a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény 44. § – 2018. január 1. és 2018. december 31. között hatályban volt – (3) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló bírói kezdeményezés tárgyában vizsgálata (méltányossági jogkörben hozott közigazgatási döntés bírósági felülvizsgálata) (III/293/2019.)

– a Kúria Pfv.IV.21.749/2016/9. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (közérdekű adat kiadása) (IV/1079/2017.)

– Fővárosi Ítélőtábla 2.Pf.20.683/2017/4/II. számú ítélete és a Fővárosi Törvényszék 39.P.24.353/2016/9. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (közérdekű adat kiadása) (IV/2242/2017.)

– a munkaidő-szervezéssel és a munkaerő-kölcsönzés minimális kölcsönzési díjával összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2018. évi CXVI. törvény alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló előterjesztett utólagos normakontroll vizsgálata (munkaidőkeret, elszámolási időszak) (II/258/2019.)

– a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési Szabályzat megállapításáról szóló 2000. évi CXII. törvény 46. § c) pontja alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló bírói kezdeményezés vizsgálata (Balaton-törvény, építésügy) (III/1858/2018.)

– a Veszprémi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 3.Kpk.50.080/2016/4. számú végzése, és egyes jogszabályi rendelkezések alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz vizsgálata (építésügy) (IV/2106/2016.)

– a Kúria Gfv.VII.30.495/2017/18. számú részítélete alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (közbeszerzés, pályázati eljárásból való kizárás) (IV/108/2018.)

– a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 107. § (2) bekezdése és 132. § (6) bekezdése, valamint a Kúria Mfv.II.10.510/2015/4. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz vizsgálata (visszatartott illetmény megfizetése) (IV/1002/2016.)

– a Kúria Pfv.VI.21.707/2016/9. számú ítélete és a Pp. 386/J. §-a alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz vizsgálata (kiemelt jelentőségű per) (IV/705/2017.)