Az Alkotmánybíróság 2019. március 12-i teljes ülése

– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 56. § (1) bekezdés „sajátos nevelési igényű” szövegrésze és 97. § (1a) bekezdése ellen előterjesztett utólagos normakontroll vizsgálata (beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók felmentése) (II/1262/2017.)

– a kéményseprő-ipari tevékenységről szóló 2015. évi CCXI. törvény 10. § (1) bekezdés b) pontja és (6) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz vizsgálata (kéményseprő-ipari szolgáltatás) (IV/461/2016.)

– a Fővárosi Törvényszék 57.Pkf.638.942/2016/3. számú végzése, valamint a Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire vonatkozó jogegységi határozatával kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről szóló 2014. évi XXXVIII. törvényben rögzített elszámolás szabályairól és egyes egyéb rendelkezésekről szóló 2014. évi XL. törvény 37. §-a alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz vizsgálata (deviza alapú kölcsönszerződés semmissége) (IV/671/2017.)

– a Kúria Bfv.I.830/2017/16. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (ügyészek kizárása, elfogultság) (IV/994/2018.)

– a Fővárosi Ítélőtábla 8.Pf.20.129/2015/6. számú ítélete és a Fővárosi Törvényszék 34.P.24.547/2014/4. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz vizsgálata (közérdekű adat kiadása) (IV/2898/2015.)

– a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 37.Kpk.46.444/2016/3. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz vizsgálata (menekültügy) (IV/569/2017.)

– a Tatabányai Törvényszék 2.Pkf.50.036/2018/4. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (házastársi közös vagyon) (IV/1151/2018.)

– az egyes központi hivatalok és költségvetési szervi formában működő minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatával összefüggő jogutódlásáról, valamint egyes közfeladatok átvételéről szóló 378/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 43. § (1) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló bírói kezdeményezés vizsgálata (környezetvédelmi hatóság) (III/958/2018.)

– a Kúria Pfv.IV.21.749/2016/9. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (közérdekű adat kiadása) (IV/1079/2017.)

– Fővárosi Ítélőtábla 2.Pf.20.683/2017/4/II. számú ítélete és a Fővárosi Törvényszék 39.P.24.353/2016/9. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (közérdekű adat kiadása) (IV/2242/2017.)

– a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény 44. § – 2018. január 1. és 2018. december 31. között hatályban volt – (3) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló bírói kezdeményezés vizsgálata (méltányossági jogkörben hozott közigazgatási döntés bírósági felülvizsgálata) (III/293/2019.)

– a munkaidő-szervezéssel és a munkaerő-kölcsönzés minimális kölcsönzési díjával összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2018. évi CXVI. törvény alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló előterjesztett utólagos normakontroll vizsgálata (munkaidőkeret, elszámolási időszak) (II/258/2019.)

– a Kúria Pfv.IV.21.039/2017/4. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (képmáshoz fűződő jog megsértése) (IV/1224/2018.)