Az Alkotmánybíróság 2019. május 28-i teljes ülése

– a Kaposvári Törvényszék 2.Bf.112/2018/2. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (pótmagánvád) (IV/1220/2018.)

– a Kúria Kfv.V.35.519/2016/7. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (adóügy) (IV/2038/2017.)

– a Kúria Pfv.V.20.788/2018/13. számú részítélete alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (kártérítés) (IV/1637/2018.)

– a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 178/B. § (1) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló bírói kezdeményezés vizsgálata (életvitelszerű közterületi tartózkodás szabályainak megsértése) (III/1628/2018.)

– a Kúria Pfv.V.20.486/2018/9. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (csatlakozó fellebbezés terjedelme) (IV/1244/2018.)

– a közigazgatási bíróságokról szóló 2018. évi CXXX. törvény egyes rendelkezései, valamint a közigazgatási bíróságokról szóló törvény hatálybalépéséről és egyes átmeneti szabályokról szóló 2018. évi CXXXI. törvény alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló utólagos normakontroll vizsgálata (közigazgatási bíróságok felállítása, bírósági szervezet átalakítása) (II/242/2019.)

– a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény 361. §-a alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló bírói kezdeményezés vizsgálata (bűnügyi költség viselése) (III/1651/2018.)

– a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 172. §-a, 121. §-a és 122. §-a, valamint a Fővárosi Törvényszék 32.Szef.66/2017/2. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (tiltott prostitúció szabálysértés, fiatalkorú) (IV/412/2018.)

– a Fővárosi Törvényszék 26.B.1751/2014/4. számú végzése és a Fővárosi Ítélőtábla 2.Beüf.10.467/2015/5. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (pótmagánvád elutasítása) (IV/2516/2015.)

– a Kúria Kvk.II.37.628/2019/4. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (választási ügy) (IV/862/2019.)