Az Alkotmánybíróság 2019. május 21-i teljes ülése

– a Kaposvári Törvényszék 2.Bf.112/2018/2. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (pótmagánvád) (IV/1220/2018.)

– a Kúria Kfv.V.35.519/2016/7. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (adóügy) (IV/2038/2017.)

– a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 178/B. § (1) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló bírói kezdeményezés vizsgálata (életvitelszerű közterületi tartózkodás szabályainak megsértése) (III/1628/2018.)

– a Kúria Pfv.VI.21.707/2016/9. számú ítélete és a Pp. 386/J. §-a alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz vizsgálata (kiemelt jelentőségű per) (IV/705/2017.)

– a Fővárosi Törvényszék 2.Kf.650.046/2017/8. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (távhőszolgáltatás, adatközlés) (IV/923/2018.)

– a Kúria Pfv.V.20.486/2018/9. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (csatlakozó fellebbezés terjedelme) (IV/1244/2018.)

– a Kúria Pfv.V.20.788/2018/13. számú részítélete alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (kártérítés) (IV/1637/2018.)