Az Alkotmánybíróság 2019. június 18-i teljes ülése

– a Kúria Kvk.II.37.706/2019/4. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz vizsgálata (választási ügy) (IV/985/2019.)

– a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény 361. §-a alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló bírói kezdeményezés vizsgálata (bűnügyi költség viselése) (III/1651/2018.)

– a közigazgatási bíróságokról szóló 2018. évi CXXX. törvény egyes rendelkezései, valamint a közigazgatási bíróságokról szóló törvény hatálybalépéséről és egyes átmeneti szabályokról szóló 2018. évi CXXXI. törvény alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló utólagos normakontroll vizsgálata (közigazgatási bíróságok felállítása, bírósági szervezet átalakítása) (II/242/2019.)

– a Kúria Pfv.V.20.229/2016/7. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz vizsgálata (közpénz felhasználása – közérdekű adat nyilvánossága) (IV/1820/2016.)

– a Fővárosi Törvényszék 2.Kf.650.046/2017/8. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi befogadhatóságának vizsgálata (távhőszolgáltatás, adatközlés) (IV/923/2018.)

– a Kúria Pfv.IV.22.364/2016/5. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (személyes adatok kezelésével kapcsolatos érintetti jogok) (IV/179/2018.)

– a Kúria Bhar.III.690/2018/12. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (életveszélyt okozó testi sértés bűntette) (IV/1717/2018.)

– a szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló 1993. évi III. törvény 44/A. § (1) bekezdés ba), bb) pontja és (2) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló bírói kezdeményezés vizsgálata (tartós ápolást végzők időskori támogatása) (III/1716/2018.)

– a Fővárosi Ítélőtábla 8.Bf.392/2016/113. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (harmadfokú eljárás kizártsága) (IV/1070/2018.)