Az Alkotmánybíróság 2019. július 2-i teljes ülése

– a Kúria Pfv.IV.22.364/2016/5. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (személyes adatok kezelésével kapcsolatos érintetti jogok) (IV/179/2018.)

– a Kúria Kfv.VI.37.216/2018/8. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (környezetvédelmi közigazgatási határozat felülvizsgálata) (IV/364/2019.)

– a Fővárosi Ítélőtábla 2.Pf.20.009/2018/4/II. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (személyiségi jog megsértése) (IV/1170/2018.)

– a Szekszárdi Törvényszék 13.Pf.20.706/2014/6. számú ítélet alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz vizsgálata (közérdekű adat kiadása, Paksi Atomerőmű) (IV/1722/2015.)

– a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény alaptörvény-ellenességének a megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (IV/1721/2013.)

– a szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló 1993. évi III. törvény 44/A. § (1) bekezdés ba), bb) pontja és (2) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló bírói kezdeményezés vizsgálata (tartós ápolást végzők időskori támogatása) (III/1716/2018.)

– a Kúria Pfv.IV.21.039/2017/4. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (képmáshoz fűződő jog megsértése) (IV/1224/2018.)

– a lakástakarék-pénztárakról szóló 1996. évi CXIII. törvény 22. § (1) bekezdése, 24/A. §-a és 29. §-a alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló előterjesztett utólagos normakontroll vizsgálata (állami támogatás megszüntetése a lakástakarékpénztár-konstrukciók esetében) (II/1712/2018.)