Az Alkotmánybíróság 2019. július 15-i teljes ülése

– a szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló 1993. évi III. törvény 44/A. § (1) bekezdés ba), bb) pontja és (2) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló bírói kezdeményezés vizsgálata (tartós ápolást végzők időskori támogatása) (III/1716/2018.)

– a Kúria Pfv.IV.21.039/2017/4. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (képmáshoz fűződő jog megsértése) (IV/1224/2018.)

– a lakástakarék-pénztárakról szóló 1996. évi CXIII. törvény 22. § (1) bekezdése, 24/A. §-a és 29. §-a alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló előterjesztett utólagos normakontroll vizsgálata (állami támogatás megszüntetése a lakástakarékpénztár-konstrukciók esetében) (II/1712/2018.)