Az Alkotmánybíróság 2019. január 22-i teljes ülése

– az Alaptörvény E) cikk (2) bekezdése, az R) cikk (4) bekezdése, a XIV. cikk (4) bekezdése, valamint a 24. cikk (1) bekezdése értelmezésére irányuló indítvány vizsgálata (hatáskör-átruházás az Európai Unióra, csoportos kiutasítás) (X/1416/2018.)

– a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 170. §-a és a Fővárosi Törvényszék 23.Szef.27/2017/3. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz vizsgálata (véleménynyilvánítás szabadsága) (IV/1554/2017.)

– a Pesti Központi Kerületi Bíróság 22.Bpk.31.158/2015/3. számú végzése és a Fővárosi Törvényszék 27.Bpkf.11.103/2015/2. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz vizsgálata (becsületsértés) (IV/119/2016.)

– a Budapest Környéki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 6.K.27.146/2017/5. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (belterületi, művelés alatt álló ingatlanra kivetett telekadó) (IV/1837/2017.)

– Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 39. § (4)-(6) bekezdései és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvénynek a 2016. évi LXXX. törvény 36. §-val megállapított 74. § (4) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (szolidaritási hozzájárulás; önkormányzati tulajdon elvonása) (IV/1224/2017.)