Az Alkotmánybíróság 2019. január 15-i teljes ülése

– a környezet és természet védelméről, a hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló egyes törvények módosítása ellen előterjesztett utólagos normakontroll vizsgálata (környezethasználat) (II/2092/2015.)

– a Kúria Mfv.III.10.065/2016/6. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz vizsgálata (megváltozott munkaképességűek ellátása) (IV/1630/2016.)

– a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja alaptörvény-ellenessége tárgyában előterjesztett utólagos normakontroll vizsgálata (közeli hozzátartozó fogalma az új Ptk.-ban) (II/1011/2013.)

– a Kúria Pfv. III.22.059/2016/5. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (magyar jog alkalmazhatósága) (IV/1719/2017.)

– a Fővárosi Törvényszék 26.Bf.XIV.9027/2016/12. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (védelemhez való jog) (IV/1162/2017.)