Az Alkotmánybíróság 2019. február 25-i teljes ülése

– az Alaptörvény E) cikk (2) bekezdése, az R) cikk (4) bekezdése, a XIV. cikk (4) bekezdése, valamint a 24. cikk (1) bekezdése értelmezésére irányuló indítvány vizsgálata (hatáskör-átruházás az Európai Unióra, csoportos kiutasítás) (X/1416/2018.)

– a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 353/A. §-a alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (jogellenes bevándorlás elősegítése, támogatása) (IV/1565/2018.)

– a környezet és természet védelméről, a hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló egyes törvények módosítása ellen előterjesztett utólagos normakontroll vizsgálata (környezethasználat) (II/2092/2015.)

– a Kúria Bhar.I.1320/2015/47. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (emberölés bűntette) (IV/982/2016.)

– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 56. § (1) bekezdés „sajátos nevelési igényű” szövegrésze és 97. § (1a) bekezdése ellen előterjesztett utólagos normakontroll vizsgálata (beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók felmentése) (II/1262/2017.)

– a kéményseprő-ipari tevékenységről szóló 2015. évi CCXI. törvény 10. § (1) bekezdés b) pontja és (6) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz vizsgálata (kéményseprő-ipari szolgáltatás) (IV/461/2016.)

– a Kúria Kfv.II.37.672/2015/28. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz vizsgálata (versenyfelügyeleti eljárás, védett tanú) (IV/1479/2016.)