Az Alkotmánybíróság 2019. április 29-i teljes ülése

– a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény – 2007. június 9-én hatályos – 4. § (4) bekezdése, 62. § (1) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz vizsgálata (adóügyben hozott közigazgatási határozat) (IV/680/2015.)

– a Fővárosi Ítélőtábla 2.Pf.20.009/2018/4/II. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (személyiségi jog megsértése) (IV/1170/2018.)

– a Kúria Pfv.IV.21.039/2017/4. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (képmáshoz fűződő jog megsértése) (IV/1224/2018.)

– a Fővárosi Törvényszék 2.Kf.650.046/2017/8. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (távhőszolgáltatás, adatközlés) (IV/923/2018.)

– a Kúria Pfv.V.20.486/2018/9. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (csatlakozó fellebbezés terjedelme) (IV/1244/2018.)