Az Alkotmánybíróság 2019. április 2-i teljes ülése

– a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési Szabályzat megállapításáról szóló 2000. évi CXII. törvény 46. § c) pontja alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló bírói kezdeményezés vizsgálata (Balaton-törvény, építésügy) (III/1858/2018.)

– a Szombathelyi Járásbíróság 59.Szk.1163/2017/6/I. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz vizsgálata (köztisztasági szabálysértés) (IV/1875/2017.)

– a Kúria Kfv.VI.38.026/2017/8. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (gyámügy, védőoltás elmulasztása) (IV/1089/2018.)

– a Kúria Gfv.VII.30.495/2017/18. számú részítélete alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (közbeszerzés, pályázati eljárásból való kizárás) (IV/108/2018.)

– a lakástakarék-pénztárakról szóló 1996. évi CXIII. törvény 22. § (1) bekezdése, 24/A. §-a és 29. §-a alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló előterjesztett utólagos normakontroll vizsgálata (állami támogatás megszüntetése a lakástakarékpénztár-konstrukciók esetében) (II/1712/2018.)

– a pártfogó ügyvéd, az ügygondnok és a kirendelt védő részére megállapítható díjról szóló 32/2017. (XII. 27.) IM rendelet 7. § (2) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (kirendelt ügyvédi óradíj) (IV/1101/2018.)

– a Fővárosi Ítélőtábla 8.Bf.392/2016/113. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (harmadfokú eljárás kizártsága) (IV/1070/2018.)