Az Alkotmánybíróság 2018. október 30-i teljes ülése

– a Fővárosi Ítélőtábla 7.Pf.20.534/2016/4. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz vizsgálata (közszereplő, képfelvétel felhasználása) (IV/1665/2016.)

– a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és az egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény 12. § (1) bekezdés a) pontja nemzetközi szerződésbe ütközésének megállapítására és megsemmisítésére irányuló bírói kezdeményezés vizsgálata (rokkantsági ellátás) (V/507/2018.)

– a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 71. §-ának (4) bekezdése, 72/B. §-ának (2) és (8) bekezdése, továbbá a 72/D. §-ának (13)–(14) bekezdése tárgyában előterjesztett utólagos normakontroll vizsgálata (nemzetbiztonsági ellenőrzés alapjául szolgáló jogviszony fenntartása nemzetbiztonsági kockázat megállapítása esetén) (II/3423/2015.)

– a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 27. § (2) bekezdés b) pont bb) alpontja alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (adásvételi szerződés hatósági jóváhagyása, földvédelmi bírság) (IV/1963/2016.)

– a Kúria Kfv.II.37.800/2016/9. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (haszonbérleti szerződés, visszaható hatály) (IV/2228/2017.)

– a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről szóló 2013. évi CLXXVII. törvény és a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény módosításáról szóló 2015. évi CCXX. törvény ellen előterjesztett utólagos normakontroll vizsgálata (mezőgazdasági földek, haszonbérleti szerződés) (II/330/2016.)

– a kéményseprő-ipari tevékenységről szóló 2015. évi CCXI. törvény 10. § (1) bekezdés b) pontja és (6) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz vizsgálata (kéményseprő-ipari szolgáltatás) (IV/461/2016.)

– a Kúria Pfv. III.22.059/2016/5. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (magyar jog alkalmazhatósága) (IV/1719/2017.)

– a Kúria Kfv.I.35.676/2017/10. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (felügyeleti bírság) (IV/557/2018.)

– a Kúria Pfv.II.20.654/2017/20. számú részítélete alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (házastársi közös vagyon megosztása) (IV/262/2018.)