Az Alkotmánybíróság 2018. október 2-i teljes ülése

– a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (6a) bekezdése és a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) Korm. rendelet 1. számú melléklet 2.1.1. pontja és 2.2.1. pontja alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló bírói kezdeményezés vizsgálata (zajterhelés – versenypálya) (III/2197/2017.)

– a cégnyilvántartásról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 9/C. § első mondatában a „vagy az azt megelőző évben” szövegrész alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló bírói kezdeményezés vizsgálata (kényszertörlési eljárás, vezető tisztségviselő eltiltása) (III/1366/2016.)

– a Kúria Kfv.III.37.515/2015/6. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz vizsgálata (egyházi fenntartóként történő elismerés, egyházi jogállású intézményfenntartó) (IV/26/2016.)

– a Kúria Kfv.II.37.070/2016/7. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz vizsgálata (forgalomba hozatali engedély visszavonása) (IV/957/2017.)

– a Kúria Kfv.V.35.113/2016/9. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (adózás) (IV/843/2017.)

– a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény 280. § (1) bekezdésének első mondata alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló bírói kezdeményezés vizsgálata (ösztöndíj szerződés, szolgálati viszony meghosszabbítása) (III/1194/2018.)

– a Kúria Pfv.IV.21.906/2016/3. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz vizsgálata (személyhez fűződő jogok megsértése) (IV/1333/2017.)

– a Kúria Pfv.IV.20.306/2017/7. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (személyhez fűződő jogok megsértése) (IV/686/2018.)

– a Fővárosi Ítélőtábla 7.Pf.20.534/2016/4. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz vizsgálata (közszereplő, képfelvétel felhasználása) (IV/1665/2016.)

– a Budapest Környéki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 6.K.27.146/2017/5. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (belterületi, művelés alatt álló ingatlanra kivetett telekadó) (IV/1837/2018.)