Az Alkotmánybíróság 2018. november 6-i teljes ülése

– a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és az egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény 12. § (1) bekezdés a) pontja nemzetközi szerződésbe ütközésének megállapítására és megsemmisítésére irányuló bírói kezdeményezés vizsgálata (rokkantsági ellátás) (V/507/2018.)

– a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 71. §-ának (4) bekezdése, 72/B. §-ának (2) és (8) bekezdése, továbbá a 72/D. §-ának (13)–(14) bekezdése tárgyában előterjesztett utólagos normakontroll vizsgálata (nemzetbiztonsági ellenőrzés alapjául szolgáló jogviszony fenntartása nemzetbiztonsági kockázat megállapítása esetén) (II/3423/2015.)

– a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 27. § (2) bekezdés b) pont bb) alpontja alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (adásvételi szerződés hatósági jóváhagyása, földvédelmi bírság) (IV/1963/2016.)

– a Kúria Kfv.II.37.800/2016/9. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (haszonbérleti szerződés, visszaható hatály) (IV/2228/2017.)

– a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény módosításáról szóló 2017. évi CIV. törvény 1. §-a ellen előterjesztett utólagos normakontroll vizsgálata (plakáttörvény) (II/1483/2017.)

– Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény egyes rendelkezései nemzetközi szerződésbe ütközésének vizsgálata (önkormányzati szolidaritási hozzájárulás) (V/1231/2017.)

– a Veszprémi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 3.Kpk.50.080/2016/4. számú végzése, és egyes jogszabályi rendelkezések alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz vizsgálata  (építésügy) (IV/2106/2016.)

– a Kúria Kfv.II.37.254/2015/10. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (kisajátítás) (IV/719/2016.)