Az Alkotmánybíróság 2018. november 27-i teljes ülése

– a Kúria Pfv.II.22.216/2017/13. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (gyermek jogellenes visszatartása) (IV/237/2018.)

– a Kúria Pfv.VII.21.586/2015/4. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (okirat kiadása) (IV/1898/2016.)

– a Kúria Pfv.III.21.066/2016/9. számú ítélete, és a Tatabányai Törvényszék 1.Pf.20.180/2015/7. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (kamatfizetés) (IV/1124/2017.)

– Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény egyes rendelkezései nemzetközi szerződésbe ütközésének vizsgálata (önkormányzati szolidaritási hozzájárulás) (V/1231/2017.)

– a Budapest Környéki Törvényszék 14.Bf.227/2016/2. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz vizsgálata (pótmagánvádló) (IV/1175/2016.)

– a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény módosításáról szóló 2017. évi CIV. törvény 1. §-a ellen előterjesztett utólagos normakontroll vizsgálata (plakáttörvény) (II/1483/2017.)

– a Kúria Kfv.I.35.676/2017/10. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (felügyeleti bírság) (IV/557/2018.)

– a Budapest Környéki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 6.K.27.146/2017/5. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (belterületi, művelés alatt álló ingatlanra kivetett telekadó) (IV/1837/2017.)

– a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 170. §-a és a Fővárosi Törvényszék 23.Szef.27/2017/3. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz vizsgálata (véleménynyilvánítás szabadsága) (IV/1554/2017.)

– a Kúria Pfv.III.21.285/2016/6. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (kártérítés, orvosi műhiba) (IV/2030/2017.)