Az Alkotmánybíróság 2018. november 20-i teljes ülése

– a Kúria Pfv.II.22.216/2017/13. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (gyermek jogellenes visszatartása) (IV/237/2018.)

– a Kúria Pfv.VII.21.586/2015/4. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (okirat kiadása) (IV/1898/2016.)

– a Kúria Kfv.I.35.676/2017/10. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (felügyeleti bírság) (IV/557/2018.)

– a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 132. § (3a) bekezdése elleni utólagos normakontroll vizsgálata (előzetes letartóztatás időtartama felső határának hiánya) (II/733/2015.)

– Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény egyes rendelkezései nemzetközi szerződésbe ütközésének vizsgálata (önkormányzati szolidaritási hozzájárulás) (V/1231/2017.)

– a Budapest Környéki Törvényszék 14.Bf.227/2016/2. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz vizsgálata (pótmagánvádló) (IV/1175/2016.)

– a Kúria Pfv.III.21.066/2016/9. számú ítélete, és a Tatabányai Törvényszék 1.Pf.20.180/2015/7. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (kamatfizetés) (IV/1124/2017.)