Az Alkotmánybíróság 2018. november 13-i teljes ülése

– a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről szóló 2013. évi CLXXVII. törvény és a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény módosításáról szóló 2015. évi CCXX. törvény ellen előterjesztett utólagos normakontroll vizsgálata (mezőgazdasági földek, haszonbérleti szerződés) (II/330/2016.)

– a Kúria Pfv.II.20.654/2017/20. számú részítélete alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (házastársi közös vagyon megosztása) (IV/262/2018.)

– a Kúria Pfv.II.22.216/2017/13. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (gyermek jogellenes visszatartása) (IV/237/2018.)

– a Kúria Pfv.III.21.285/2016/6. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (kártérítés, orvosi műhiba) (IV/2030/2017.)

– a Kúria Pfv.IV.22.320/2017/2. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (tagdíj megfizetése) (IV/1155/2018.)

– a Kúria Pfv.VII.21.586/2015/4. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (okirat kiadása) (IV/1898/2016.)