Az Alkotmánybíróság 2018. március 6-i teljes ülése

‒ a Kúria Knk.VII.37.392/2017/3. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz vizsgálata (köztulajdonban álló gazdasági társasággal foglalkoztatási jogviszonyban álló személy jövedelme) (IV/1716/2017.)

‒ a lőfegyverekről és a lőszerekről szóló 2004. évi XXIV. törvény 3/A. § (2) bekezdés b) pontja alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló bírói kezdeményezés vizsgálata (mentesítés, várakozási idő) (III/2210/2017.)

‒ a Kúria Kvk.I.38.089/2017/3. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (népszavazási ügy, aláírásgyűjtés) (IV/11/2018.)

‒ a Kúria Bfv.II.1596/2016/17. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (becsületsértés) (IV/1904/2017.)

‒ a Fővárosi Törvényszék 23.Bpkf.10.362/2017/2. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (közszereplő; véleménynyilvánítás szabadsága) (IV/2196/2017.)