Az Alkotmánybíróság 2018. május 7-i teljes ülése

– a Kaposvári Törvényszék 9.Pk.20.235/2018/5. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (helyi népszavazás iránti kezdeményezés) (IV/463/2018.)

– az egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról, illetve módosításáról szóló 2010. évi XC. törvény 9. § (3) bekezdés a) pontja elleni nemzetközi szerződésbe ütközésének megállapítására és megsemmisítésére irányuló bírói kezdeményezés vizsgálata (jegyző, főjegyző különadó fizetési kötelezettsége) (V/1649/2017.)

– a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 35.Kpk.46.443/2016/4. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (ügyvédi hivatás gyakorlása) (IV/1087/2017.)

– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 74. § (4) bekezdése, a 99/G. §-a, és a 99/H. §-a alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló bírói kezdeményezés vizsgálata (önkormányzati tulajdon, köznevelési intézmény) (III/60/2018.)

– a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 13. § (3) bekezdés d) pontja alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló bírói kezdeményezés vizsgálata (bíróság illetékessége közigazgatási ügyben) (III/560/2018.)

– a Fővárosi Ítélőtábla 13.Bhar.154/2016/15. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz vizsgálata (becsületsértés) (IV/1017/2017.)

– az Alaptörvény E) cikk (2) és (4) bekezdésének, Q) cikk (3) bekezdésének és 25. cikkének értelmezésére iránt benyújtott indítvány vizsgálata (Egységes Szabadalmi Bíróság, ESZB megállapodás kihirdetése) (X/1514/2017.)

– a Kúria Kfv.I.35.250/2016/7. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz vizsgálata (távközlési különadó) (IV/309/2017.)