Az Alkotmánybíróság 2018. május 2-i teljes ülése

– az egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról, illetve módosításáról szóló 2010. évi XC. törvény 9. § (3) bekezdés a) pontja elleni nemzetközi szerződésbe ütközésének megállapítására és megsemmisítésére irányuló bírói kezdeményezés vizsgálata (jegyző, főjegyző különadó fizetési kötelezettsége) (V/1649/2017.)

– a Kúria Kvk.V.37.466/2018/2. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (választási ügy, választási kampány, tájékoztatás levélben) (IV/746/2018.)