Az Alkotmánybíróság 2018. június 5-i teljes ülése

– a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 50/A. § (2) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló bírói kezdeményezés vizsgálata (elítélt közgyógyellátási jogosultsága) (III/822/2018.)

– az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 124/C-D. §-ai és a Kúria Kfv.V.35.729/2016/8. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz vizsgálata (általános forgalmi adó visszafizetése, késedelmi kamat, közösségi jog) (IV/1999/2017.)

– a kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvény 5. §-a alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (védett természeti területek kisajátítása) (IV/2243/2017.)

– a Kúria PfvIV.20.561/2016/4. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz vizsgálata (közérdekű adat kiadása) (IV/1613/2016.)