Az Alkotmánybíróság 2018. június 26-i teljes ülése

– a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 266. § (2) bekezdés alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére előterjesztett utólagos normakontroll indítvány vizsgálata (minősített adattal visszaélés) (II/3285/2015.)

– a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 13. § (3) bekezdés d) pontja alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló bírói kezdeményezés vizsgálata (bíróság illetékessége közigazgatási ügyben) (III/560/2018.)

– az Alaptörvény E) cikk (2) és (4) bekezdésének, Q) cikk (3) bekezdésének és 25. cikkének értelmezésére irányuló benyújtott indítvány vizsgálata (Egységes Szabadalmi Bíróság, ESZB megállapodás kihirdetése) (X/1514/2017.)

– a Kúria Pfv.IV.20.773/2016/5. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz vizsgálata (személyiségi jog megsértése) (IV/1063/2017.)

– a Kúria PfvIV.20.561/2016/4. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz vizsgálata (közérdekű adat kiadása) (IV/1613/2016.)

– a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és az egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény 12. § (1) bekezdés a) pontja nemzetközi szerződésbe ütközésének megállapítására és megsemmisítésére irányuló bírói kezdeményezés vizsgálata (rokkantsági ellátás) (V/507/2018.)

– a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (6a) bekezdése és a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) Korm. rendelet 1. számú melléklet 2.1.1 pontja és 2.2.1. pontja alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló bírói kezdeményezés vizsgálata (zajterhelés – versenypálya) (III/2197/2017.)

– a Kúria Bfv.I.704/2015/9. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz vizsgálata (rágalmazás, becsületsértés közösségi oldalon) (IV/3391/2015.)

– a Kúria Kfv.II.37.070/2016/7. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz vizsgálata (forgalomba hozatali engedély visszavonása) (IV/957/2017.)

– a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény 19. § (3) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz vizsgálata (bírság aláírásgyűjtő ívek visszaadásának elmulasztása miatt) (IV/12/2018.)