Az Alkotmánybíróság 2018. június 19-i teljes ülése

– a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 266. § (2) bekezdés alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére előterjesztett utólagos normakontroll vizsgálata (minősített adattal visszaélés) (II/3285/2015.)

– a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 36.Kpk.45.927/2016/4. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz vizsgálata (név- és jogi nemváltoztatás, menekült) (IV/570/2017.)

– a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 13. § (3) bekezdés d) pontja alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló bírói kezdeményezés vizsgálata (bíróság illetékessége közigazgatási ügyben) (III/560/2018.)

az Alaptörvény E) cikk (2) és (4) bekezdésének, Q) cikk (3) bekezdésének és 25. cikkének értelmezésére irányuló benyújtott indítvány vizsgálata (Egységes Szabadalmi Bíróság, ESZB megállapodás kihirdetése) (X/1514/2017.)

– a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 50/A. § (2) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló bírói kezdeményezés vizsgálata (elítélt közgyógyellátási jogosultsága) (III/822/2018.)

– a Kúria Pfv.IV.20.773/2016/5. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz vizsgálata (személyiségi jog megsértése) (IV/1063/2017.)

– a Kúria PfvIV.20.561/2016/4. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz vizsgálata (közérdekű adat kiadása) (IV/1613/2016.)

az Alaptörvény B) cikk (1) és (4) bekezdéseinek, E) cikk (2) bekezdésének és 19. cikkének értelmezésére irányuló indítvány vizsgálata (X/364/2018.)

– a Kúria Pfv.II.22.216/2017/13. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (gyermek jogellenes visszatartása) (IV/237/2018.)