Az Alkotmánybíróság 2018. június 11-i teljes ülése

– a Budapest területén működő ítélőtábla mellett eljáró elsőfokú szolgálati bíróság SZF14/63/2012. számú határozata, a Kúria Mellett Eljáró Másodfokú Szolgálati Bíróság Szf.F.3/2014/6. számú határozata alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz vizsgálata (bírósági fegyelmi ügy – megrovás) (IV/1600/2014.)

– az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 124/C-D. §-ai és a Kúria Kfv.V.35.729/2016/8. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz vizsgálata (általános forgalmi adó visszafizetése, késedelmi kamat, közösségi jog) (IV/1999/2017.)

– a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 266. § (2) bekezdés alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére előterjesztett utólagos normakontroll vizsgálata (minősített adattal visszaélés) (II/3285/2015.)

– a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 36.Kpk.45.927/2016/4. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz vizsgálata (név- és jogi nemváltoztatás, menekült) (IV/570/2017.)

– a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 13. § (3) bekezdés d) pontja alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló bírói kezdeményezés vizsgálata (bíróság illetékessége közigazgatási ügyben) (III/560/2018.)

– az Alaptörvény E) cikk (2) és (4) bekezdésének, Q) cikk (3) bekezdésének és 25. cikkének értelmezésére irányuló benyújtott indítvány vizsgálata (Egységes Szabadalmi Bíróság, ESZB megállapodás kihirdetése) (X/1514/2017.)

– a Kúria Pfv.IV.20.773/2016/5. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz vizsgálata (személyiségi jog megsértése) (IV/1063/2017.)

– a Kúria Pfv.VII.21.586/2015/4. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (okirat kiadása) (IV/1898/2016.)