Az Alkotmánybíróság 2018. július 16-i teljes ülése

– a Kúria Pf.IV.24.933/2015/3. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz vizsgálata (gazdasági társaság átalakulása, alapítói jogok) (IV/1370/2016.)

– a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény hatálybalépéséhez kapcsolódó átmeneti rendelkezésekről és egyes törvények módosításáról szóló 2012. évi CCXXIII. törvény 3. §-a, valamint a Fővárosi Törvényszék 14.Bpk.1639/2014/10. számú ítélete és a Fővárosi Ítélőtábla 3.Bpkf.10174/2015/2. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz vizsgálata (összbüntetésbe foglalás) (IV/986/2015.)

– a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 50/A. § (2) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló bírói kezdeményezés vizsgálata (elítélt közgyógyellátási jogosultsága) (III/822/2018.)

– a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 22/A. §-a alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló bírói kezdeményezés vizsgálata (nyugdíj) (III/338/2018.)