Az Alkotmánybíróság 2018. július 10-i teljes ülése

– a Kúria Bfv.I.704/2015/9. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz vizsgálata (rágalmazás, becsületsértés közösségi oldalon) (IV/3391/2015.)

– a Kúria Pf.IV.24.933/2015/3. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi vizsgálata (gazdasági társaság átalakulása, alapítói jogok) (IV/1370/2016.)

– a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény hatálybalépéséhez kapcsolódó átmeneti rendelkezésekről és egyes törvények módosításáról szóló 2012. évi CCXXIII. törvény 3. §-a, valamint a Fővárosi Törvényszék 14.Bpk.1639/2014/10. számú ítélete és a Fővárosi Ítélőtábla 3.Bpkf.10174/2015/2. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz vizsgálata (összbüntetésbe foglalás) (IV/986/2015.)

– a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 50/A. § (2) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló bírói kezdeményezés vizsgálata (elítélt közgyógyellátási jogosultsága) (III/822/2018.)

– a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és az egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény 12. § (1) bekezdés a) pontja nemzetközi szerződésbe ütközésének megállapítására és megsemmisítésére irányuló bírói kezdeményezés vizsgálata (rokkantsági ellátás) (V/507/2018.)

– a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 132. § (3a) bekezdése elleni utólagos normakontroll vizsgálata (előzetes letartóztatás időtartama felső határának hiánya) (II/733/2015.)

– a Kúria Kfv.III.37.515/2015/6. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz vizsgálata (egyházi fenntartóként történő elismerés, egyházi jogállású intézményfenntartó) (IV/26/2016.)

– a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 22/A. §-a alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló bírói kezdeményezés vizsgálata (nyugdíj) (III/338/2018.)

– a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről szóló 2013. évi CLXXVII. törvény és a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény módosításáról szóló 2015. évi CCXX. törvény ellen előterjesztett utólagos normakontroll vizsgálata (mezőgazdasági földek, haszonbérleti szerződés) (II/330/2016.)

– a Kúria Pfv.II.22.216/2017/13. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (gyermek jogellenes visszatartása) (IV/237/2018.)