Az Alkotmánybíróság 2018. január 30-i teljes ülése

− a Kúria Pfv.VI.21.031/2016/2. számú közbenső ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz vizsgálata (tárgyalás tartásának elmaradása) (IV/1634/2016.)

− a Kúria Bfv.III.169/2017/2. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (tisztességtelen eljárás; pótmagánvádló jogosultsága felülvizsgálati indítvány benyújtására) (IV/1060/2017.)

— a Fővárosi Törvényszék 2.Kpk.670.453/2017/4. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (helyi népszavazási ügy, vigalmi negyed, nyitva tartás) (IV/2225/2017.)