Az Alkotmánybíróság 2018. január 23-i teljes ülése

− a Kúria Pfv.VI.21.031/2016/2. számú közbenső ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz vizsgálata (tárgyalás tartásának elmaradása) (IV/1634/2016.)

− a Kúria Bfv.III.169/2017/2. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (tisztességtelen eljárás; pótmagánvádló jogosultsága felülvizsgálati indítvány benyújtására) (IV/1060/2017.)

− a Kúria Bfv.I.1456/2014/4. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz vizsgálata (büntetés kiszabása) (IV/987/2015.)

− az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló szóló 2011. évi CXII. törvény 3. § 5. pontja és a Fővárosi Ítélőtábla 2.Pf.20.123/2016/6/II. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz vizsgálata (közérdekű adat kiadása) (IV/1510/2016.)

− a Pesti Központi Kerületi Bíróság 22.Bpk.31.158/2015/3. számú végzése és a Fővárosi Törvényszék 27.Bpkf.11.103/2015/2. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz vizsgálata (becsületsértés) (IV/119/2016.)