Az Alkotmánybíróság 2018. január 16-i teljes ülése

− a Kúria Pfv.VI.21.031/2016/2. számú közbenső ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz vizsgálata (tárgyalás tartásának elmaradása) (IV/1634/2016.)

− a Fővárosi Ítélőtábla 13.Bhar.154/2016/15. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz vizsgálata (becsületsértés) (IV/1017/2017.)

− a külföldről támogatott szervezetek átláthatóságáról szóló 2017. évi LXXVI. törvény 1. § (2) bekezdése, 2. § (2) és (5) bekezdése, 4. § (2) bekezdése, valamint a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény 94. § (1) bekezdés h) pontja és 95. § e) pontja elleni utólagos normakontroll indítvány vizsgálata (külföldről támogatott civil szervezet) (II/1460/2017.)

− a Kúria Bfv.III.169/2017/2. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (tisztességtelen eljárás; pótmagánvádló jogosultsága felülvizsgálati indítvány benyújtására) (IV/1060/2017.)

− a Kúria Pfv.IV.21.906/2016/3. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (személyhez fűződő jogok megsértése) (IV/1333/2017.)