Az Alkotmánybíróság 2018. február 6-i teljes ülése

− a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 27. § (2) bekezdés b) pont bb) alpontja alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz vizsgálata (adásvételi szerződés hatósági jóváhagyása, földvédelmi bírság) (IV/1963/2016.)

− a Fővárosi Törvényszék 2.Kpk.670.453/2017/4. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz vizsgálata (helyi népszavazási ügy, vigalmi negyed, nyitva tartás) (IV/2225/2017.)

− a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény – 2007. június 9-én hatályos – 4. § (4) bekezdése, 62. § (1) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz vizsgálata (adóügyben hozott közigazgatási határozat) (IV/680/2015.)

− a Kúria Bfv.1812/2014/18. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz vizsgálata (tényleges életfogytig tartó szabadságvesztés) (IV/2967/2015.)

− a Kúria Kfv.III.38.040/2016/2. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (jogorvoslathoz való jog) (IV/728/2017.)