Az Alkotmánybíróság 2018. február 13-i teljes ülése

Fővárosi Törvényszék 2.Kpk.670.453/2017/4. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz vizsgálata (helyi népszavazási ügy, vigalmi negyed, nyitva tartás) (IV/2225/2017.)

− a Kúria Kfv.III.38.040/2016/2. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz vizsgálata (jogorvoslathoz való jog) (IV/728/2017.)

– a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (6a) bekezdése és a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) Korm. rendelet 1. számú melléklet 2.1.1 pontja és 2.2.1. pontja alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló bírói kezdeményezés vizsgálata (zajterhelés – versenypálya) (III/2197/2017.)

− a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 36.Kpk.45.927/2016/4. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz vizsgálata (név- és jogi nemváltoztatás, menekült) (IV/570/2017.)

− a Kúria Knk.VII.37.392/2017/3. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz vizsgálata (köztulajdonban álló gazdasági társasággal foglalkoztatási jogviszonyban álló személy jövedelme) (IV/1716/2017.)